הכינוס ה-4 של מרכז המחקר והידע "מהות" ליחסי צוותי חינוך -הורים:

יחסי צוותי חינוך – הורים בעתות משבר

8:30 – 15:30 | ביום חמישי (כ"ד בתשרי תשפ"ב) 30בספטמבר 2021

במכללת לוינסקי לחינוך רח' שושנה פרסיץ 15 תל-אביב


ההשתתפות בכינוס היא בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולבעלי תו ירוק.