ענת כורם. צלם תמר ואלי גרעיני

ראש מרכז מהות

ד"ר ענת כורם Anat Korem, Ph.d
דוא"ל: Anat.Korem@l-w.ac.il

מרכז מהות למידע, מחקר ופיתוח בתחום תקשורת משפחות-מערכת החינוך

הנו מרכז ארצי הפועל בשיתוף פעולה בין מכללת לוינסקי לחינוך לבין אגף בכיר שפ"י במשרד החינוך. המרכז ממוקם ברשות המחקר, ההערכה והפיתוח של  מכללת לוינסקי לחינוך.

הנחות היסוד בהן מעוגן החזון של מרכז מהות ארצי שאובות מן הספרות המקצועית הרלבנטית ומממצאי מחקר המחזקים את הטענה כי לסוג וטיב הקשר בין ההורים לבין מערכת החינוך השלכות על ההתפתחות ההוליסטית של הילדים ועל הישגיהם הלימודיים והחברתיים.

הצורך המצדיק את  קיומו של מרכז מהות ארצי הוא מיעוט ידע שיטתי ואמפירי לביסוס מדיניות ופרקטיקה בתחום של קשרי משפחה ומערכת החינוך.

בהתבסס על כך, מרכז מהות ארצי שם לו למטרות:

  • לקדם מחקר ופיתוח בנושא קשרי משפחה ומערכת החינוך
  • להיות מרכז ארצי למידע
  • לפעול בזיקה להכשרת מורים ולפיתוחם המקצועי.

ייעודו של מרכז מהות ארצי והפעולות להגשמתם הם:

  • תמיכה בחוקרים לשם קידום מחקר, עריכת סקרים וביצוע סקירות ספרות.
  • הפצת ידע והנגשתו לקהלים שונים באמצעות פרסום מאמרים מחקריים, מאמרי דעה ומסמכים, עריכת כנסים וימי עיון, קיום מפגשים עם הקהילה והידוק הקשר עם נציגי ההורים, המורים, היועצים, הסטודנטים, הרשויות המקומיות, גורמים שונים במשרד החינוך ועוד.
  • פיתוח תוכניות, מודלים ופרקטיקות על בסיס מידע מחקרי ונתונים אמפיריים
  • גיבוש המלצות לקידום הכשרת מורים ופיתוחם המקצועי בתחום קשרי משפחות-מערכת החינוך

 

כינוסים מדעיים ארציים בנושאי יחסי צוותי חינוך-הורים

ראו פירוט הכינוסים באתר מהות

 

פרסום ספרים אקדמיים, מאמרים ודוחות מחקר

בנוסף, מפרסם מרכז מהות קולות קוראים לחוקרים לעריכת מחקרים בנושאים ייעודיים בתחום של תקשורת הורים-מערכת החינוך.

נשמח לשמור על קשר!

 

פרופ' איציק גילת                       ד"ר ענת כורם                              גב' ליאת שמואלי

ראש רשות המחקר                    ראש מרכז ארצי מהות                   ממונה תחום הורים ומשפחה 

המנהל הפדגוגי, אגף בכיר שפ"י
משרד החינוך

 

כנס מדעי בנושא הורים- מערכת החינוך של מרכז מהות במכללת לוינסקי לחינוך