קול קורא

הכינוס ה 2- של מרכז המחקר מהות לקשרי מערכת החינוך-משפחות:
כלים שלובים
שותפות חינוכית בין צוותי חינוך להורים בהקשר של ילדים עם צרכים מגוונים

ביום חמישי, 19 בספטמבר 2019 )י"ט באלול תשע"ט(
במכללת לוינסקי לחינוך
רח' שושנה פרסיץ 15 תל-אביב
בשעות 15:00-9:00
קול קורא להצעת מושבים ולהגשת תקצירים

מהות
מרכז ארצי למידע, למחקר ולפיתוח
בתחום תקשורת משפחות-מערכת החינוך

מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל פדגוגי
אגף בכיר שירות פסיכולוגי ייעוצי


"שְׁנֵי שְׁבִילִים בַּיַּעַר, לִבְחֹר אוֹ לִדְחוֹת –
אַךְ פָּנִיתִי בְּזֶה שֶׁדָּרְכוּ בּוֹ פָּחוֹת,
וְזֶה הַהֶבְדֵּל שֶׁשִּׁנָּה אֶת הַכֹּל"
השביל שלא נבחר, מאת רוברט פרוסט (תרגום: אמיר אור)


כינוס ייחודי זה מבקש להתמקד בהיבטים השונים של יחסי הגומלין שבין צוותי חינוך להורים בהקשר של תלמידים עם צרכים מגוונים
במערכת החינוך. מטרות הכינוס הן להביא לקדמת הבמה את הדיון בסוגיות עכשוויות המעסיקות את כל השותפים בשיח החינוכי, להפגיש
בין חוקרים ואנשי מקצוע מתחומים שונים העוסקים בנושא, לאפשר שיתוף בידע והפצתו ולעורר דיון ביקורתי.

א. נא לשלוח מושבים ותקצירים הנוגעים לקשר שבין צוותי חינוך להורים בהקשר של ילדים עם צרכים מגוונים, בנושאים הבאים:
– במעטפת הקהילה המְּשלבת
– במרחב הטכנולוגיה
– בהקשר לתיקון לחוק החינוך המיוחד, 2018
– במשפחות בהרכבים שונים
– בהקשר מרובה תרבויות
– בהקשר למודלים של תקשורת
– בהקשר להכשרות במוסדות להשכלה גבוהה
– בהקשר ליחסי הגומלין עם ההורים של הילדים המְּשלבים
נוסף על כך, ניתן לשלוח תקצירים בנושאים אחרים המשיקים לנושאים המוצעים.

ב. סוגי המושבים:
הרצאה יחידה: הצעה להרצאה יחידה תוגש על ידי חוקר אחד או כמה חוקרים. השיבוץ למושב ייעשה על ידי מארגני הכינוס בהתאם
לנושא המחבר בין ההרצאות באותו מושב. משך כל הרצאה כ 15- דקות. בסיום המושב ייערך דיון מסכם. ההצעה תכלול תקציר בהיקף
של 600 מילים.
מושב מלא: מושב מלא יכלול שלוש או ארבע הרצאות סביב נושא מרכז. ההצעה תוגש על יד יו"ר המושב ותכלול את המידע הבא: כותרת
המושב, שם יו"ר המושב, תואר אקדמי ושיוך מוסדי, הצגת מטרות המושב והנושא המרכז את ההרצאות וארבעה תקצירים בהיקף של 600
מילים כל אחד.
מעגלי שיח: מסגרת זו מתאימה למפתחי תוכניות, מיזמים ומודלים ייחודיים בנושא הכינוס. סוג זה של היצג מתאים למי שמבקשים להציג
את עבודתם ולעורר דיון ער ובונה על המטרות ודרכי היישום. ההצעה תוגש על ידי מארגן המעגל ותכלול את המידע הבא: כותרת המושב,
שם מארגן השולחן העגול, תואר אקדמי ושיוך מוסדי, הצגת מטרות השולחן העגול, הנושאים והשאלות העומדים במרכזו. ההצעה תוגש
כתקציר בהיקף של 600 מילים.
פוסטרים: הפוסטר מיועד לסייע למציג לתאר את עבודתו למתעניינים. כל מציג יציג את הפוסטר במשך חמש דקות. יש לצרף תקציר
בהיקף של 600 מילים.

ג. הנחיות להכנת תקציר:
אנו מבקשים לשלוח מחקרים שכבר הסתיימו או נמצאים בשלבים מתקדמים מאוד.
התקציר יכלול כותרת, שם מלא של המציג או של המציגים, תואר אקדמי ושיוך מוסדי.
כותרת התקציר בגופן 16 מודגש.
גוף התקציר יכלול תיאור של מטרות המחקר, רקע עיוני קצר, שיטת המחקר, ממצאים עיקריים, מסקנות והשלכות. אין לכלול בתקציר
מקורות ביבליוגרפיים.
התקציר ייכתב בגופן David 12 ברווח כפול וביישור הטקסט לימין.
ניתן להגיש עד שתי הצעות כמציג ראשון.

נא להעביר את התקצירים בדואר אלקטרוני לרשות המחקר, ההערכה והפיתוח במכללת לוינסקי לחינוך לכתובת הדוא"ל:
ronit.h@levinsky.ac.il
כל ההצעות שיתקבלו יוגשו לשיפוט אנונימי.
מועד אחרון להגשת הצעות לכינוס: 16.6.2019 תשובות יישלחו למגישי ההצעות עד 1.7.2019

חברי הוועדה המארגנת של הכינוס:
ד"ר ענת כורם, ראש מרכז מהות, יו"ר הוועדה
פרופ' יצחק גילת, ראש רשות המחקר, ההערכה והפיתוח במכללת לוינסקי לחינוך
גב' בטי ריטבו, ממונה תחום הורים ומשפחה, אגף בכיר שפ"י
ד"ר אורלי הבל, ראש התוכנית לתואר ראשון בחינוך מיוחד במכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר רבקה הלל-לביאן, ראש התוכנית לתואר שני בחינוך מיוחד במכללת לוינסקי לחינוך
חברי הוועדה המלווה:
ד"ר יעל קמחי, רקטור מכללת לוינסקי לחינוך
פרופ' אודרי אדי-רקח, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר איריס מנור-בנימיני, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אילת סימן טוב, מכללת סמינר הקיבוצים, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בר-אילן
ד"ר עידית טבק, מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר למיס עודה, מכללת לוינסקי לחינוך
מר זאב גולדבלט, מנכ"ל פורום ועדי ההורים היישוביים
גב' טלי בארי-מאיר, משרד החינוך
גב' רוית גולדנר-להב, משרד החינוך
מר קובי קאולי, משרד החינוך