הזמנה לכנס מהות


תוכנית התואר השני ותעודת הוראה M.Teach לבית הספר העל-יסודי
במכללת לוינסקי לחינוך ומרכז מהות ואגף בכיר שפ"י במשרד החינוך
שמחים להזמינכם למפגש למידה בנושא

קשר מורים-הורים וזיקתו לזהות המקצועית של המורה

ביום רביעי 27.5.2020 בשעות 16:00-14:30

במתכונת סינכרונית בזום בכתובת:
https://zoom.us/j/92503826058


סדר המפגש
14:30 פתיחה:
ד"ר ליאת ביברמן-שלו, מ"מ ראש תוכנית M.Teach לבית הספר העל-יסודי וראש החוג
לחינוך במכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר ענת כורם, ראש מרכז מהות
גב' בטי ריטבו, ממונה תחום הורים ומשפחה, אגף בכיר שפ"י, משרד החינוך

14:40 סדנאות בנושא:
קשר מורים-הורים: מאפייניו ומקומו במארג הפרופסיונלי של המורה והמודל הכיתתי
כלים לניהול תקשורת מיטבית מורים-הורים

המנחות:
גב' דגנית נטוביץ, מדריכה ארצית בתחום הורים ומשפחה, אגף בכיר שפ"י, משרד החינוך
גב' רויטל רבלין, מדריכה ארצית בתחום הורים ומשפחה, אגף בכיר שפ"י, משרד החינוך
גב' ליאת שמואלי, מדריכה ארצית בתחום הורים ומשפחה, אגף בכיר שפ"י, משרד החינוך

15:55 סיכום
פרופ' יצחק גילת