אחד הנושאים המרכזיים כיום בתחום החינוך הוא הבנת מקומם של ההורים במערכת החינוך.
סוגיה זו חשובה ביותר, משום שהיא קשורה באופן הדוק לקידום הילדים במישורים השונים, והיא מעסיקה הורים, אנשי חינוך וחוקרים באקדמיה.מחקרים שנעשו עד כה במסגרת מרכז המחקר "מהות" ובמקומות אחרים הוצגו בכנס המדעי הארצי הראשון של מרכז "מהות" שנערך במכללת לוינסקי בתאריך 8.10.2018.בכנס התקיים פאנל שנתן ביטוי לקולות של חוקרים באקדמיה, אנשי חינוך והורים בסוגיות עכשוויות הקשורות לשותפות שבין אנשי חינוך להורים. הכנס עורר עניין רב בקרב חוקרים, אנשי חינוך והורים; השתתפו בו כ-400 אנשים אשר נחשפו לכ-60 מחקרים בתחום.

 


הכינוס הראשון של מרכז ארצי מהות