מפגש פיתוח ארצי בנושא הקשר בין מורים להורים בהכשרה להוראה: איך עושים זאת?

 

אירוע זה מפגיש בין בעלי תפקידים שונים העוסקים בנושא יחסי הורים-מורים וגננות במטרה להתמקד בשילוב הנושא בהכשרה להוראה, לבחון היבטים שונים של הנושא ולהציע דרכים לקידומו.

בעקבות האירוע יופץ דוח מסכם.

חברי ועדת ההיגוי של המפגש:

ד"ר ענת כורם, ראש מרכז מהות, יו"ר ועדת ההיגוי

פרופ' יצחק גילת, ראש רשות המחקר, מכללת לוינסקי לחינוך

גב' בטי ריטבו, אגף בכיר שפ"י, ממונה תחום הורים ומשפחה

פרופ' קלודי טל, ראש תוכנית התואר השני לחינוך בגיל הרך, מכללת לוינסקי לחינוך

גב' רוני רמות, ראש היחידה להסבות אקדמאים ייחודיות, מכללת סמינר הקיבוצים