הזמנה מורים, הורים ופיגומים

 

הכינוס השני של החוג לחינוך בשיתוף עם מרכז מהות

מורים, הורים ופיגומים

סדר יום

9:00-8:30 התכנסות, דברי פתיחה וברכות [אודיטוריום]
פרופ' מיכל בלר, נשיאת המכללה
פרופ' ליה לאור, דיקנית הפקולטה לחינוך
ד"ר ליאת ביברמן-שלו, ראש החוג לחינוך
ד"ר ענת כורם, ראש מרכז מהות
זאב גולדבלט, מייסד ומנכ"ל פורום ועדי ההורים היישוביים

9:30-9:00 זהות המורה והקשר שבין מורים והורים, מתן יאיר, תסריטאי ובמאי הסרט "פיגומים"

11:00-9:30 הקרנת הסרט "פיגומים"

11:00-10:30 הפסקה וכיבוד קל

12:30-11:30 מעגלי שיח [חלוקה לחדרים לפי הרשמה מראש]

12:45-12:30 חזרה לאודיטוריום

13:00-12:45 "ארגז פיגומים" לקשר מורים-הורים, ד"ר ענת כורם, ראש מרכז מהות [אודיטוריום]

להרשמה למעגלי השיח left-circle-Chevron
יום העיון מלווה באתר MOODLE לימודי ייעודי

מצפים לראותכם,

חברי הוועדה המדעית:
פרופ' יצחק גילת, ראש רשות המחקר
ד"ר ליאת ביברמן-שלו, ראש החוג לחינוך
ד"ר ענת כורם, ראש מרכז מהות
ד"ר סמדר בר-טל, המרכז להוראה חדשנית ומיטבית

יום ראשון 17.3.2019 13:00-8:30 באודיטוריום

להרשמה למעגלי השיח:  https://moodle.levinsky.ac.il/course/view.php?id=19760
יום העיון מלווה באתר MOODLE לימודי ייעודי

סרוק את ה- CODE-QR כדי לגלוש לאתר החוג לחינוך

הזכות לשינויים שמורה למכללת לוינסקי לחינוך. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לצלם את האירוע ואת המשתתפים בו ולעשות בצילומים אלו שימוש באתר המכללה או בפרסומים שונים מטעמה. כל הבוחר להשתתף באירוע נותן את הסכמתו לכך.

לצפייה במצגת ההרצאה של ד"ר ענת כורם – "ארגז פיגומים" לקשר מורים-הורים >>