כלים שלובים: שותפות חינוכית בין צוותי חינוך להורים בהקשר של ילדים עם צרכים מגוונים

הכינוס הארצי השני של מרכז המחקר והידע מהות, העוסק בשותפות שבין צוותי חינוך והורים, יתמקד בהקשר של ילדים עם צרכים מגוונים.
מטרת הכינוס היא להפגיש בין אנשי אקדמיה, צוותי חינוך והורים, לשתף בידע, לחזק את הקשר שבין המחקר לשדה החינוך ולקדם המשך מחקר בתחום.
בכינוס ישתתפו חוקרים ממוסדות אקדמיים שונים וכן בעלי תפקידים מארגונים בתחום.
המשתתפים יציגו מחקרים ומיזמים ויובילו מעגלי שיח בנושא הכינוס.
הכינוס ייערך ביום חמישי (י"ט באלול תשע"ט) 19.9.2019 במכללת לוינסקי לחינוך בהשתתפות מנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבוהב, נשיאת מכללת לוינסקי לחינוך, פרופ' מיכל בלר, יו"ר הנהגת ההורים הארצית, עו"ד אייל בן יהודה באום, ומנהלת אגף שפ"י במשרד החינוך, גב' עינב לוק.

 

חברי הוועדה המארגנת של הכינוס:
ד"ר ענת כורם, ראש מרכז מהות, מכללת לוינסקי לחינוך (יו"ר הוועדה)
פרופ' יצחק גילת, ראש רשות המחקר, ההערכה והפיתוח, מכללת לוינסקי לחינוך
בטי ריטבו, ממונה תחום הורים ומשפחה, אגף בכיר שפ"י, משרד החינוך
ד"ר אורלי הבל, ראש התוכנית לתואר ראשון בחינוך מיוחד, מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר רבקה הלל-לביאן, ראש התוכנית לתואר שני בחינוך מיוחד, מכללת לוינסקי לחינוך


תוכנית מושבי הכינוס >>